Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài 2020 bằng phương pháp điện tử online

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài 2020 bằng phương pháp điện tử online

Danh mục
Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài 2020 bằng phương pháp điện tử online.

Bước 1: Vào trang https://nopthue.gdt.gov.vn/

Bước 2: Đăng ký hoặc đăng nhập

Bước 3: Làm theo video hướng dẫn nộp tiền thuế môn bài 2020

Xem chi tiết tại web: www.tanthueviet.com

Tư vấn giải đáp kế toán online 24/24: Zalo kế toán 0938.12.657

Học kế toán online: https://bit.ly/dayketoanonline

Dịch vụ kế toán TPHCM: https://www.tanthueviet.com

Chữ ký số https://chukysoca.com

Thủ tục GPKD https://thanhlapcongtygiarehcm.com

Thiết kế website https://daloctai.com