Hãy ngưng ảo tưởng: " Thành công không dễ dàng như bạn nghĩ."