Thượng Tọa Thích Trí Thoát tụng. Clip được làm để Quý Phật Tử chưa thuộc có thể đọc mọi lúc mọi nơi trên điện thoại smartphone . Chữ lớn dễ đọc cho dù mắt kém, nền đen ( background ) nên không hao tốn nhiều pin.