Danh sách khu du lịch sinh thái nổi tiếng tại Bến Tre

1. Khu du lịch Phú An Bến Tre

Khu du lịch Phú An Bến Tre
Khu du lịch Phú An Bến Tre

Khu du lịch Phú An Bến Tre

2. Khu du lịch sinh thái - nhà hàng Làng Bè

Khu du lịch sinh thái - nhà hàng Làng Bè

3. Khu du lịch Lan Vương, Bến Tre

Khu du lịch Lan Vương, Bến Tre

4. Khu du lịch Cồn Phụng, Bến Tre

Khu du lịch Cồn Phụng, Bến Tre