Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài 2020 bằng phương pháp điện tử online

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài 2020 bằng phương pháp điện tử online.

Bước 1: Vào trang https://nopthue.gdt.gov.vn/

Bước 2: Đăng ký hoặc đăng nhập

Bước 3: Làm theo video hướng dẫn nộp tiền thuế môn bài 2020

Xem chi tiết tại web: www.tanthueviet.com

Tư vấn giải đáp kế toán online 24/24: Zalo kế toán 0938.12.657

Học kế toán online: https://bit.ly/dayketoanonline

Dịch vụ kế toán TPHCM: https://www.tanthueviet.com

Chữ ký số https://chukysoca.com

Thủ tục GPKD https://thanhlapcongtygiarehcm.com

Thiết kế website https://daloctai.com