- Mài đánh bóng sàn bê tông - Xoa nền bê tông - Thi công chống thấm - Đánh bóng và bảo dưỡng sàn đá các loại. - Nhuộm màu sàn bê tông - Thi công vữa tự san phẳng - Dịch vụ mài trần bê tông

Danh mục

Mài - đánh bóng sàn bê tông 

Xoa nền bê tông

Thi công chống thấm

Đánh bóng và bảo dưỡng sàn đá các loại.

Nhuộm màu sàn bê tông

Thi công vữa tự san phẳng

Dịch vụ mài trần bê tông

Mài đánh bóng sàn bê tông giá rẻ Đà Nẵng