Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 2T chuyên các hạng mục: - Mài đánh bóng sàn bê tông - Nhuộm màu sàn bê tông - Cải tạo, phục hồi sàn bê tông cũ - Thi công vữa tự san phẳng - Thi công sơn epoxy cho sàn nhà xưởng, sân thể thao, nhà đa nẵng,.... Thông tin chi tiết tại HOTLINE: 0819. 669. 352