Mài sàn bê tông Mác thấp của công ty TNHH XD TM & DV 2T tại Huế Liên hệ: 0819 669 352 Địa chỉ: 22 Bùi Xương Tự, P. Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng